Info

 

 

1.Regler

1.1.Var person som deltar i LindeLanet är skyldig att följa gällande regler.

1.2.Var person som deltar i LindeLanet är skyldig att följa direktioner från LindeLanets crew och medarrangörer. Dessa har rätten att överskrida gällande regler.

1.3.Om reglerna inte följs har LindeLanets crew rättighet att vidta lämpliga åtgärder, även om detta förhindrar deltagandes möjlighet att delta i lanet. Vid annat olämpligt beteende som inte begränsas av reglerna har LindeLanet rätt till att anmäla regelöverträdelserna till polis.

1.4.Alla deltagare är självklart skyldiga att hålla sig till svensk lag. Vid lagbrott kontaktas polisen.

1.5.Samtliga regler gäller både på plats i lokalen och på digitala platformar associerade med LindeLanet.

1.6.Lindelanets crew har rätt att beslagta utrustning som anses vara störande eller på annat sätt bryter mo reglerna.

1.7.Deltagare av LindeLanet måste vara minst 12 år gamla eller medverka tillsammans med Målsman. Icke myndiga måste ha målsmans tillåtelse att deltaga i LindeLanet. Målsman måste även känna till gällande regler och kan bli ansvarig vid regelbrått.

2.Biljetter

2.1.Biljetter till LindeLanet gäller för en person och en datorplats under hela evenemanget.

2.2.LindeLanet erbjuder inte ånger- eller bytesrätt. Inga pengar återbetalas vid oförutsedda omständigheter som förhindrar deltagande.

2.3.LindeLanet förbehåller sig rätten att under speciella omständigheter ställa in evenemanget. I detta fall kommer delar av eller hela biljettpriset att återbetalas.

2.4.LindeLanet förbehåller sig rätten att byta tidpunkt och/eller plats för evenemanget.

2.5.LindeLanet har rätt att när som helst ändra de funktioner och erbjudanden som kommer med biljetten.

2.6.Deltagare är skyldiga att vid all kontakt eller registrering mot LindeLanet använda sina korrekta uppgifter. Om en deltagare lämnar felaktiga kontaktuppgifter har LindeLanet ingen skyldighet att förmedla saknad information.

2.7.LindeLanet behandlar personuppgifter på ett respektfullt sätt. Uppgifter kan delas med samarbetspartners och sponsorer om dessa följer samma villkor och det tros vara till intresse för Lanets deltagare.

2.8.Deltagare kan krävas identifiera sig som en betalande besökare till LindeLanet för att ta del av de lanet, erbjudanden och aktiviteter.

3.Deltagare

3.1.Var person deltar i LindeLanet på egen risk. LindeLanet är inte ansvariga för deltagares hälsa.

3.2.Var person ansvarar för att kunna identifiera sig vid inträde, i form av bevis med kvittens, ID handling eller alternativ form av identifiering.

3.3.Var person ansvarar för sin egen egendom under lanet. LindeLanet är inte ansvariga för att ersätta förlorad egendom. Håll alltid koll på dina värdesaker och lämna dem inte på din plats!

3.4.Alla deltagare av LindeLanet måste visa hänsyn och acceptans mot andra deltagare. LindeLanet har noll tolerans mot Rasism, Sexism och all annan form av diskriminering.

3.5.All form av Droger, inkulderande alkohol och tobak, är förbjuden på LindeLanet. Personer påverkade av alkohol eller andra droger kommer inte att släppas in på Lanet.

4.Lanet

4.1.Deltagre får inte modifiera eller flytta LindeLanets utrustning. Kontakta crew om du har något problem med befintlig utrustning och möblemang.

4.2.Deltagare får inte modifiera nätverket eller distribuera störningar för andra deltagare. Vi ber alla deltagare att inte belasta nätverket med onödig trafik.

4.3.Deltagare får inte sprida farlig programvara eller data av olaglig eller pornografisk natur på nätverket.

4.4.Deltagare får inte använda farlig,osäker eller på annat sätt skadlig elutrustning.

4.5.LindeLanet är inte skyldiga att ersätta deltagare vid avbrott i elnätet eller nätverket. Eventuella problem kommer att lösas så fort som möjligt.

4.6.Deltagare får inte koppla in utrustning som drar stora mängder el eller på annat sätt kan uppfattas som störande eller farligt.

4.7.Ingen försäljning, marknadsföring eller spridande av propaganda får ske på LindeLanet utan tillåtelse.

4.8.Högtalare eller annan högljudd utrustning får inte användas på LindeLanet, vänligen använd headset eller hörlurar.

4.9.Det är tillåtet att ta med en egen stol till LindeLanet, dock inte en fåtölj eller soffa. LindeLanet erbjuder enkla stolar.

4.10.Var person är skyldig att hålla sig och sin utrustning till sitt tilldelade område av LindeLanets bord. Kablar får om nödvändigt dras över andras platser. Visa hänsyn!

4.11.Lindelanet kan vid behov låna delar av bokade platser för att placera ut nätverksutrustning.

4.12.Deltagare är skyldiga till att hålla rent och framkomligt runt sin egen plats och inte skräpa ner på de almänna ytor som finns i lokalen.

4.13.Det är inte tillåtet att sova under borden eller på golvet i Lan-Hallen. Använd Sovsalen eller sov på tangentbordet.

4.14.Inga öppna lågor eller annan form av extrem värmeutveckling är tillåten under LindeLanet.

4.15.LindeLanet har rätt att under lanet filma och fota samt att publicera video och foton från Lanet på webben. Vill du inte bli med på foto eller film online, kontakta LindeLanets crew.

4.16.Nötter eller produkter som innehåller stora mängder nötter är förbjudet inom LindeLanets område. Detta för att underlätta för allergiker.

4.17.Energidryck är förbjudet att konsumera om du är under 15 års ålder.

4.18 crew har full rätt till att kräva ID läggning vid behov.

 

 

 

Telefon: 072-206 65 95

Email: support@lindelanet.se